Om oss

Systemintegrasjon er et IKT-selskap som ble stiftet i 2001, og er hundre prosent eid av ansatte partnere. Selskapets forretningsområder er konsulenttjenester, rådgivning og prosjektledelse. Vår visjon er å være kundens beste rådgiver. Vi jobber ikke bare med teknologi, men også med forståelsen av hvordan teknologi kan støtte opp under våre kunders forretningsprosesser. Vi fokuserer på samspillet mellom IKT og forretning, og hvordan bedriften ytterligere kan forbedre seg og heve kvaliteten gjennom IKT.


​​​Systemintegrasjon har i dag 19 faste ansatte, som kun er seniorressurser med lang og bred erfaring fra IT-bransjen. I snart 15 år har vi bidratt med konsulenter og ko​mpetanse til en rekke større prosjekter for kunder som Forsvaret, Utenriksdepartementet, Statnett, DNB, Sykehuspartner, Siemens og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Våre konsulenter kan bidra både som prosjekt- og programledere, rådgivere, systemarkitekter, tekniske prosjektledere, utviklere og tekniske fagressurser. Konsulentene har høy faglig integritet og kjennetegnes av både bredde- og dybdekunnskap. Systemintegrasjon selger verken maskin- eller programvare, og er helt produktnøytrale. Derfor kan du være trygg på at vi velger den beste løsningen for din bedrift. Våre konsulenter er gjennomgående godt sertifiserte på produkter og metodeverk.


 

Vårt bidrag er solid teoretisk, praktisk og metodisk kompetanse, med konkrete målsettinger og målbar effekt for kunden.


 
Microsoft Gold Partner

Vi er Microsoft Gold Partner-sertifisert. Det innebærer at vi har produktsertifiserte konsulenter, tester nye produkter og versjoner, gjennomfører kundeundersøkelser og har tilgang til Microsofts supportapparat ved behov.


 
VMware Enterprise Partner

Vi er VMware Enterprise Partner-sertifisert. Det innebærer at vi har produktsertifiserte konsulenter og tester nye produkter og versjoner, samt har tilgang til VMwares supportapparat ved behov.


 
Miljøfyrtårn

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det innebærer at vi har dokumentert våre styringssystemer, HMS, miljøinnsats og samfunnsansvar.