Et godt rådgivermiljø med bred og høy faglig kompetanse

Sysint er et konsulentselskap som ble etablert i 2001 og tilbyr konsulenttjenester innenfor digitalisering og virksomhetsutvikling for offentlige og private bedrifter av ulike typer og størrelser. Hos oss kommer alltid kundene først, og vi vektlegger høy faglig integritet når vi utfører oppgaver på vegne av våre kunder.

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder er knyttet til rådgivning og konsulenttjenester innen teknologi- og virksomhetsutvikling. Våre teknologiske tjenester omfatter arkitektur, utvikling, applikasjonsforvaltning, sikre plattformer, nettverk og infrastruktur. Vårt spisskompetanseområde er å levere tjenester til kunder underlagt sikkerhetsloven, normen eller beskyttelsesinstruksen, hvor vi bidrar med utvikling av sikrede plattformer.

Innenfor virksomhetsutvikling tilbyr vi tjenester innen program- og prosjektledelse,  prosessledelse og fasilitering, endringsledelse, innføringsledelse og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak.

Mer om våre tjenester

Erfaring og kunnskap

Våre erfarne konsulenter besitter både bredde- og dybdekunnskap, og er sertifiserte på ulike produkter og metodeverk. Via vårt nettverk og samarbeidspartnere har vi også til enhver tid tilgang på ekstra ressurser og ulik spesialist kompetanse, som igjen kommer våre kunder til gode.

Øystein Western
Daglig leder

Send e-post
Noen korte fakta
  • ​Daglig leder: Øystein Western
  • Styreleder: Björn Karlsson
  • Revisor: Total Revisjon AS
  • Org. nr: 825 838 392
  • Etablert: 2001
  • Omsetning 2020: 78,4 MNOK

Sysint er en del av Mildef Group