Om oss

Systemintegrasjon as har siden etableringen i 2001 utviklet seg til å bli en etterspurt virksomhet som leverer uavhengig teknologi- og virksomhetsrådgivning til offentlige og private virksomheter i Norge. Selskapet har hatt en meget positiv vekst preget av god økonomi, fornøyde kunder og svært kompetente medarbeidere.

Våre forretningsområder er knyttet til rådgivning og konsulenttjenester innenfor teknologi- og virksomhetsutvikling. Innenfor teknologiområdet er leverer vi tjenester innenfor arkitektur, utvikling, applikasjonsforvaltning, sikre plattformer, nettverk og infrastruktur. Vårt spisskompetanseområde er å levere tjenester til krevende kunder som har behov for sikre plattformer. Innenfor virksomhetsutvikling tilbyr vi tjenester innenfor program- og prosjektledelse, strategirådgivning, prosessledelse og fasilitering, endringsledelse og change management, innføringsledelse og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak.

Vår visjon er å være kundens beste rådgiver, med det skal vi alltid sette kundens behov først og vektlegge høy faglig integritet når vi utfører oppgaver på vegne av kunden. Våre konsulenter med høy kompetanse og lang erfaring sikrer også at man ser helhetsbildet og sikrer at initiativer og prosjekter leverer planlagte gevinster eller om nødvendig stanses om man har kommet ut i feil retning.

Vi er stolte over at vi i snart 20 år har levert våre tjenester til krevende kunder som Forsvaret, Utenriksdepartementet, Statnett, DNB, Sykehuspartner og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. 

Vi kan levere både prosjekt- og programledere, rådgivere, systemarkitekter, tekniske prosjektledere, utviklere og tekniske fagressurser. Konsulentene har høy faglig integritet og kjennetegnes av både bredde- og dybdekunnskap. Våre konsulenter er gjennomgående godt sertifiserte på produkter og metodeverk.

Vårt bidrag er solid teoretisk, praktisk og metodisk kompetanse, med konkrete målsettinger og målbar effekt for kunden.
 
  • Vi gir deg gode råd forankret i kunnskap, metode og beste praksis.
  • Vi er et selskap av ansatte for ansatte med fokus på åpenhet, fleksibilitet og samarbeid.
  • Vi arbeider tett med våre kunder og samarbeidspartnere i Norge.
  • Verdiene våre er langsiktighet, respekt og fellesskap, og disse setter retningen for måten vi jobber på og hvordan vi opptrer i møte med andre.

         Fornøyde ansatte = fornøyde kunder!