Tjenester

Våre forretningsområder er knyttet til rådgivning og konsulenttjenester innenfor teknologi- og virksomhetsutvikling. Et av våre spisskompetanseområder er å levere tjenester til krevende kunder som har behov for sikre plattformer.

Innenfor teknologiområdet leverer vi tjenester innenfor arkitektur, utvikling, applikasjonsforvaltning, sikre plattformer, nettverk og infrastruktur. For virksomhetsutvikling tilbyr vi tjenester innenfor program- og prosjektledelse, strategirådgivning, prosessledelse og fasilitering, endringsledelse og change management, innføringsledelse og gjennomføring av kompetanseutviklingstiltak.

Vår visjon er å være kundens beste rådgiver, med det skal vi alltid sette kundens behov først og vektlegge høy faglig integritet når vi utfører oppgaver på vegne av kunden. Våre konsulenter med høy kompetanse og lang erfaring sikrer også at man ser helhetsbildet og sikrer at initiativer og prosjekter leverer planlagte gevinster eller om nødvendig stanses om man har kommet ut i feil retning. Vår tilnærming er sertifisert kompetanse, gode råd og løsning av oppgaver forankret i kunnskap, metode og beste praksis.

Profesjonell program- og prosjektledelse
Gjennomføring av program og prosjekter er ofte svært viktig for en bedrift, enten det er innen digitalisering eller organisasjonsutvikling. Vi gjennomfører vellykkede prosjekter som er strukturerte og av høy kvalitet, og naturligvis innenfor avtalt tid og kostnadsramme. Prosjekter skal ha konkrete målsettinger og gi målbar effekt.

Rådgivning og konsulenttjenester ​​
Våre rådgivere har bred kompetanse og lang erfaring gjennom mange år i bransjen, og vi er kjent for presise leveranser. Om du skal ut i skyen, tilrettelegge applikasjoner eller plattform og har høye krav til sikkerhet kan vi være riktig partner for deg. I over 18 år har vi levert konsulenter og kompetanse til en rekke større prosjekter for kunder med høye krav til sikkerhet som Forsvaret, Utenriksdepartementet, Statnett, DNB, Sykehuspartner, Siemens og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.
Vi har også en rekke samarbeidspartnere og bidrar gjerne til å fremskaffer riktige ressurser til ditt prosjekt!