Våre tjenester

Vi tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester innen prosjektledelse, rådgivning, integrasjon og utvikling av sikre, skreddersydde digitale løsninger og plattformer. Våre medarbeidere har unik kompetanse og bred erfaring innen integrasjon av løsninger for offentlige virksomheter, i tillegg til private virksomheter innen segmenter som energi, bank og telekommunikasjon. Kombinasjonen av høy kompetanse, bred erfaring, samt gode prosesser og rutiner gjør oss i Sysint til en kompetent partner og en dyktig rådgiver for kundene våre.

Prosjektledelse og informasjonsforvaltning

Prosjekt- og programledelse

Vi tilbyr ekspertise på prosjekt- og programledelse til både offentlige og private virksomheter. Hos oss får du spisskompetanse på gjennomføring av prosjekt- og programledelse i tidligfasen. Vi leverer konseptanalyser, grundige prosjektbegrunnelser, gode prosjektmandat basert på virksomhetens visjon, og planer for økt lønnsomhet som underbygger kundens mål.

Rune Stenhaug
Seniorrådgiver

Send e-post

Informasjonsforvaltning

Trenger du spisskompetanse på informasjonsforvaltning gjennom prosjektledelse og faglig rådgivning, så har du kommet til riktig sted. Gjennom samhandling og arkivering optimaliserer vi både forvaltning og flyt av informasjon innad i virksomheten din. Med vår erfaring vet vi hvilke tiltak som skal iverksettes for å ivareta virksomhetens behov.

Behovsanalyser, kravspesifikasjon og anskaffelser

Våre rådgivere har lang erfaring med å analysere ulike virksomheters behov og krav, og foreslå relevante tiltak. Vi jobber tett med våre kunder for å avdekke reelle behov, og vi baserer arbeidet på en god forståelse av virksomhetens mål og strategi, arbeidsprosesser og virksomhetsarkitektur.

Audun Larsen
Seniorrådgiver

Send e-post

Virksomhetsrådgivning

Organisasjon og ledelse

Vi har god forståelse for hvordan organisasjonens struktur og kultur påvirker virksomhetens prosesser. Derfor oppfatter vi raskt hvordan gjennomføring og ledelse i praksis fungerer innad i virksomheten, og vet hvilke grep vi skal ta for å få gjennomført de tiltakene vi ønsker å iverksette.

Forretningsanalyse og prosessarbeid

Forretningsanalyse inkluderer planlegging og gjennomføring av behovsanalyser, der målsettingen er å avdekke og dokumentere utfordringer og muligheter i arbeidsprosesser og tilhørende IKT-systemer. Våre konsulenter har solid erfaring med prosessarbeid, herunder teknikker som LEAN og BPM. Vi benytter også verdistrømsanalyse for å legge til rette for et strukturert prosessarbeid.

Endringsledelse

Våre medarbeidere er den viktigste ressursen for å gjennomføre endringer innad i en virksomhet. Endringer må forankres blant medarbeiderne, og ledelsen må gis tilstrekkelig støtte for å sikre en sømløs og vellykket innføring av endringene. Derfor involverer vi både ledere og medarbeidere, og sørger for kompetansehåndtering og ledelsesstøtte. Denne involveringen sikres gjennom grundige interessentanalyser og tett dialog med virksomheten. Vi i Sysint er spesielt sterke på brukerfokusert kompetansehåndtering og ledelsesstøtte. Kompetansehåndtering etableres gjennom en metodebasert tilnærming for å sikre bred kunnskap, gode ferdigheter og riktige holdninger. Ledelsesstøtte baseres på solid kunnskap om organisasjon og ledelse for å kunne iverksette de riktige tiltakene, samt en tett dialog med virksomhetens ledere for å forstå og løse aktuelle utfordringer. Slik sikrer vi at endringene iverksettes, følges opp og skaper målbare resultater.

Teknologirådgivning

Teknologi

Våre medarbeidere har bred IKT-kompetanse og har god forståelse for hvordan IKT fungerer i et virksomhetsperspektiv. Vi er spesielt opptatt av at IKT er ett av flere verktøy som skal støtte opp under virksomhetens arbeidsprosesser og mål. Virksomhetens mål og strategier legger føringer på hvilke arbeidsprosesser som skal gjennomføres, og hvilke data som skal brukes og produseres. IKT støtter opp under både prosess og produksjon i virksomheten, både gjennom riktig bruk, tilpasset programvare og riktig maskinvare. Vi er opptatt av hvordan mennesker arbeider med- og forstår systemene, og vi tilrettelegger for dette for å oppnå et best mulig resultat.

Fabian Forster
Seniorrådgiver

Send e-post

Sikkerhet og sikrede plattformer

I mer enn 18 år har vi levert herdede plattformer til kunder som har høye krav til sikkerhet og som leverer tjenester på graderte systemer. Vi kan levere sikkerhetsklarert personell med høy kompetanse rundt sikkerhetslov, sikkerhetsgodkjenning og NSM’s veiledninger. Vi kan også hjelpe deg med å implementere NSM’s anbefalte grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Om dere har løsningene på bakke, sky eller midt imellom kan vi uansett hjelpe til med å velge riktig balanse mellom sikkerhet, funksjonalitet og brukervennlighet ut fra risiko og verdivurderinger.

Noen av våre kunder

Vi har vært så heldige å få jobbe med flere interessante og utfordrende prosjekter for noen av Norges mest spennende kunder. Gjennom samhandling og en tett dialog med våre kunder, skaper vi sikre og unike løsninger for kundene vi samarbeider med.

Dette er noen av kundene vi har jobbet med: